برنامه‌های نمایشی

گروه REFLEX

8 مارس 2009

گروه COMBINATION

7 آوریل 2009

گروه Gipsy Kings

30 می 2009

خواننده Nick Celentano

9 اکتبر 2009

اشپیلکی Shpilki

15 آوریل سال 2011

VIA 23

30 نوامبر 2012

کازینو تور