بازی‌ها

بلک جک
بازیکن ها بر روی میز در برابر کازینو بازی می کنند و کارت پخش کن نماینده کازینو می باشد. هر بازیکن می تواند چه در یک جایگاه و چه در جایگاه‌های مختلف شرط بندی کند (بوکس: جایگاه مخصوص تعیین شده برای شرط...
رولت آمریکایی
کلاً چند نوع رولت وجود دارد. در کازینوی ما می توان رولت آمریکایی با یک "صفر" بازی کرد. میز بازی شامل چرخ با شماره های از صفر تا 36 و همچنین دشت بازی میز می باشد که طوری تقسیم شده است که در آن کلیه...
پوکر روسی
بازی حداکثر بر روی چهار جایگاه انجام می‌شود. بازیکنان بین حداقل و حداکثر میز بر روی آنته (ANTE) شرط بندی می‌کنند. یک بازیکن می‌تواند بر روی دو جایگاه روباز و بر روی دو جایگاه بدون خرید کارت ششم، تعویض کارت...
پوکر پنج کارتی
بازیکنان بین حداقل و حداکثر میز بر روی مکان آنته (ANTE) شرط بندی می‌کنند. یک بازیکن می تواند بر روی یک جایگاه روباز و بر روی جایگاههای دیگر بطور بسته (بدون تعویض کارت) بازی...
پوکر شش کارتی
بازیکنان بین حداقل و حداکثر میز بر روی مکان آنته (ANTE) شرط بندی می کنند. یک بازیکن می تواند بر روی یک جایگاه بطور باز و بر روی جایگاههای دیگر بطور بسته بازی کند. کارت پخش کن به هر یک از بازیکنان و خودش 5 کارت...
پوکر تگزاس هولدم
قواعد فوق العاده ساده و برای هر کسی که زمانی پوکر معمولی بازی کرده است، قابل درک خواهد بود. همزمان بازی دارای سرعت و جذابیت خاص می باشد، دست‌های بزرگی در آن صورت می گیرند. حداکثر 6 بازیکن می توانند...
کازینو تور